Kocięta Maine Coon z miotu H2| Maine Coon Kittens of Litter H2

Miot H2 | Litter H2

Kocięta Maine Coon | Maine Coon Kittens

Urodzony | D.O.B – 24.11.2015

Roxette | maine coon | fluffy coons
Roxy – Roxette Fluffy Coons * PL
Deray Maine Coon
Rudi – CH Deray Księżycowy Elf *PL

Rodzice | Parents  

Roxette  Fuffy Coons *PL  CH DERAY Księżycowy Elf *PL

Rodowód | Pedigree:

W miocie H urodziły się trzy wspaniałe kociaki. Dwie dziewczynki i jeden kawaler 🙂

The litter H born three wonderful babies. Two girls and one boy. 🙂

Herkules | maine coon | kitten
Herkules Fluffy Coons *PL – male n 09 22 – zarezerwowany | reserved
Helenka | Maine Coon | kitten
Helenka Fluffy Coons *PL – girl es 22 – dostępna | available

 

 

 

 

 

 

Hanka | Maine Coon | kitten
Hanka Fluffy Coons *PL – girl f 09 22 – zarezerwowana | reserved

 

 

Opcja | option – oznacza, że ktoś jest zainteresowany kociakiem,  jednak nie została wpłacona zaliczka, więc nadal można się o niego pytać 🙂 | It means that someone is interested  the kitten, but has not been paid in a deposit, so you can still ask about him 🙂

Nasze kocięta | Our kittens

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens  „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !