Kocięta z miotu K2 | Kittens of litter K2

Miot K2 | Litter K2

Kocięta Maine Coon | Maine Coon Kittens

Urodzony | D.O.B – 28.08.2016

Roxy - Roxette Fkuffy Coons *PL - maine coon
Roxy – Roxette Fkuffy Coons *PL
KONGO Mefisto's Heart
KONGO Mefisto’s Heart *PL

 Rodzice | Parents  

ROXETTE Fluffy Coons * PL   KONGO Mefisto’s Heart *PL

Rodowód | Pedigree:

W miocie K2 urodziło się dwóch dużych i ślicznych kociaków oraz piękna mała dama:).

In the litter K2 two cute and strong boys and one wonderfull little princess were born.  :).

KAJA Fluffy Coons *PL - maine coon
KAJA Fluffy Coons *PL – girl f 03 – dostępna | available
KAJKO Fluffy Coons *PL - maine coon
KAJKO Fluffy Coons *PL – boy d 22 – zarezerwowany | reserved
KOKOSZ Fluffy Coons *PL - maine coon
KOKOSZ Fluffy Coons *PL – boy n 09 – dostępny | available

Nasze kocięta | Our kittens

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming  and are microchipped. Kittens  „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette . The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !