Romka

Romka – Ginger KayMco * PL

urodzona | d.o.b:  27. 11. 2013

Rodzice | Parents:  KAYLEIGH Maccala * PL &  DEVIL Vivacoon* PL

kolor | colour: MCO f  22 – czarny szylkret klasycznie pręgowany  | black tortie clasic tabby

waga | weight: ~ 5,6 kg

Badania | health test:

PKD – negative

HCM gen test – N/N

SMA – negative

Rodowód | Pedigree

 GALERIA | GALERY:

Dodaj komentarz | Add comment