Kocięta z miotu X2 | Kittens of litter X2

Miot X2 | Litter X2

Urodzony | D.O.B – 19.01.2018

CH KAJA FLuffy Coons *PL
Deray Maine Coon
Rudi – CH Deray Księżycowy Elf *PL

 

 

 

 

Rodzice | Parents Kaja Fluffy Coons *PL  Deray Księżycowy Elf*PL

Rodowód | Pedigree:

 

W miocie X2 urodził się  tylko jeden kociak.  Jak przystało na jedynaka jest duży i rozpieszczony 🙂 .

In the X2 litter only one kitten was born. As befits an only child, it is large and spoiled 🙂 .

 

 

 

 

 Xawiery Fluffy Coons * PL - maine coon
Xawiery Fluffy Coons * PL – boy n 09 22 – available

XAWIERY Fluffy Coons *PL

Płeć : kocur 
Urodzony: 19.01.2018
Status : dostępny
Kolor: czarny klasycznie pręgowany z białym  | MCO n 09 22

Sex: male
D.O.B: 19.01.2018
Status :   available
Colour : black classic tabby with white | MCO n 09 22

 Galeria | Gallery:

 

 

 

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!

  

Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !