FUNNY DOT Fluffy Coons * PL

FUNNY DOT Fluffy Coons * PL

Płeć : kotka 200px-Venus_symbol.svg
Urodzony: 24.11.2015 
Status : dostępna
Kolor: czarna szylkretka klasycznie pręgowana  | MCO f 22 

Sex: female200px-Venus_symbol.svg
D.O.B: 24.11.2015 
Status :   available
Colour :  black tortie classic tabby | MCO f 22 

Galeria | Gallery

8 months:

8 weeks:

6,5 weeks: