Barbie Fluffy Coons * PL

Barbie Fluffy Coons * PL

Płeć : kotka 200px-Venus_symbol.svg
Urodzony: 12.10.2018
Status : zarezerwowana
Kolor: czarna szylkretka klasycznie pręgowana  | MCO f 22

Sex: female200px-Venus_symbol.svg
D.O.B: 12.10.2018
Status :   reserved
Colour :  black tortie classic tabby| MCO f 22

Galeria | Gallery