Kocięta|Maine Coon|Kittens

Kocięta z Miotu F2 | Kittens of litter F2

Miot F2 | Litter F2

Kocięta Maine Coon | Maine Coon Kittens

Urodzony | D.O.B – 24.11.2015

Romka Maine Coon
Romka – Ginger KayMco * PL
Deray Maine Coon
Rudi – CH Deray Księżycowy Elf *PL

Rodzice | Parents  

GINGER KayMCO *PL  CH DERAY Księżycowy Elf *PL

Rodowód | Pedigree:

W miocie E urodziło się pięć silnych i wielkich kociaków. Już od pierwszych dni biły rekordy wagowe 🙂

The litter E born five strong and big cats. From the first days of record breaking weight 🙂

Kocięta|Maine Coon|Kittens
Femme Fatale Fluffy Coons *PL – girl, MCO d – w nowym domu | in new home
Kocięta|Maine Coon|Kittens
Frozen Fluffy Coons *PL – girl, MCO d 22 – w nowym domu | in new home
Finezja |maine coon |kitten
Finezja Fluffy Coons *PL – girl, MCO f – w nowym domu | in new home
Kocięta|Maine Coon|Kittens
Funny Dot Fluffy Coons *PL – girl, MCO f – dostępna | available

dostępna | available

 

Kocięta|Maine Coon|Kittens
Filemon Fluffy Coons *PL – male, MCO d 22 – w nowym domu | in new home

 

Opcja | option – oznacza, że ktoś jest zainteresowany kociakiem,  jednak nie została wpłacona zaliczka, więc nadal można się o niego pytać 🙂 | It means that someone is interested  the kitten, but has not been paid in a deposit, so you can still ask about him 🙂

Nasze kocięta | Our kittens

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens  „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !