ISIA Fluffy Coons *PL

ISIA Fluffy Coons * PL

Płeć : kotka 200px-Venus_symbol.svg
Urodzony: 24.04.2016 
Status : opcja
Kolor: czarna szylkretka klasycznie pręgowana  | MCO f 22 

Sex: female200px-Venus_symbol.svg
D.O.B: 24.04.2016 
Status :   option
Colour :  black tortie classic tabby | MCO f 22 

Galeria | Gallery

5 weeks
2 weeks: