Kocięta z miotu V2 | kittens of litter V2

Miot V2 | Litter V2

Urodzony | D.O.B – 31.12.2017

JOLLY HoneyDevil *RU
Maine Coon
CH Deray Księżycowy Elf*PL

Rodzice | Parents

JOLLY HoneyDevil *RU  CH DERAY Księżycowy Elf *PL

Rodowód | Pedigree:

 

W miocie V2 urodziły się  cztery fantastyczne kociaki.  Wszystkie są ogromne jak na swój wiek i pięknye w typie.

In V2 litter four fantastic kittens were born. They are all huge for their age and beautiful in type.

 

 

 

 

Valentino Fluffy Coons *PL – boy n 23 – reserved
Vivien Fluffyn Coons *PL – female d 23 – zostaje w hodowli
Viper Fluffy Coons *PL – boy d 23 – reserved
Venetto Fluffy Coons *PL – boy n 23 – reserved

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!

  

Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !