Babooshka Fluffy Coons *PL

Babooshka Fluffy Coons * PL

Płeć : kotka 200px-Venus_symbol.svg
Urodzony: 12.10.2018
Status : zarezerwowana
Kolor: czarna szylkretka z białym  | MCO f 09

Sex: female200px-Venus_symbol.svg
D.O.B: 12.10.2018
Status :   reserved
Colour :  black tortie with white| MCO f09

Galeria | Gallery

10 weeks:

8 weeks: