Kocięta z miotu Z2 | Kittend of litter Z2

Miot Z2 | Litter Z2

Urodzony | D.O.B – 03.04.2018

Maine Coon
CH Deray Księżycowy Elf*PL

Rodzice | Parents

IC OFELIA Fuffy Coons *PL  CH DERAY Księżycowy Elf *PL

Rodowód | Pedigree:

 

W miocie U2 urodziło się pięć słodkich, zdrowych, dużych i pięknych w typie kociaków

In the U2 litter, five sweet, healthy, large and beautiful in type kitties were born.

 

 

 

 

Zosia Fluffy Coons *PL - Maine Coon
Zuzia Fluffy Coons *PL – girl MCO f 22 – Reserved 
Zorro Fluffy Coons *PL – boy MCO n – reserved

 

 

 

 

Zenek Fluffy Coons * PL - Maine Coon
Zenek Fluffy Coons * PL – boy MCO n22 – reserved
Zosia Fluffy Coons *PL - Maine Coon
Zosia Fluffy Coons *PL – girl MCO f22 – available
Zeta Fluffy Coons *PL - Maine Coon
Zeta Fluffy Coons *PL – girl MCO f – reserved

 

 

 

 

 

 

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!

  

Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !