Miot N3 Fluffy Coons *PL

KOCIETA Z MIOTU N3 | KITTENS OF N3 LITTER

Miot N3 | Litter N3

Kocięta Maine Coon | Maine Coon Kittens

Urodzony | D.O.B. – 18.10.2019

E'ANGEL Baccaracoon CZ
E’ANGEL Baccaracoon CZ
UBIQUTY Fluffy Coons *PL
UBIQUTY Fluffy Coons *PL

E’ANGEL Baccaracoon CZ  UBIQITY Fluffy Coons *PL

Rodowód | Pedigree

W miocie M3 urodziło się pięć pięknych dużych kociąt 🙂

M3 The litter was born five very nice and large kittens 🙂

Naomi Fluffy Coons *PL
Naomi Fluffy Coons *PL – girl reserved | zarezerwowana
Nana Fluffy Coons *PL
Nana Fluffy Coons *PL –  girl available | dostępna
Nemo Fluffy Coons *PL
Nemo Fluffy Coons *PL –  boy reserved | zarezerwowany
Nela Fluffy Coons *PL
Nela Fluffy Coons *PL – girl option | opcja
Newton Fluffy Coons *PL
Newton Fluffy Coons *PL – reserved | zarezerwowany

Nasze kocięta

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!


Our kittens

Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens  „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !