Kocięta z miotu C3 | Kittens of litter C3

Miot C3 | Litter C3

Kocięta Maine Coon | Maine Coon Kittens

Urodzony | D.O.B. – 21.09.2018

Olivia
Olivia Nextstar *PL
Ciuliś
Ciuliś – Guyver Mafian’s King UA

Rodzice | Parents

Olivia Nextstar *PL  Guyver Mafian’s King *UA

Rodowód | Pedigree

W miocie C3 urodziła się trójka uroczych  i bardzo kontaktowych kociąt 🙂

C3 The litter was born three very charming and contact kittens 🙂 

Celindria Fluffy Coons *PL – girl mco as – available | dostępna
Ciamajda
Ciamajda Fluffy Coons*PL – girl fs 09 – zarezerwowana | reserved
Cynamon
Cynamon Fluffy Coons*PL – boy es – reserved | zarezerwowany

Nasze kocięta

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!


Our kittens

Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens  „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !