kocięta z miotu B3 | kittens of B3 litter

Miot B3 | Litter B 3

Kocięta Maine Coon | Maine Coon Kittens

Urodzony | D.O.B. – 12.10.2018

ICE HOPE Baccaracoon *CZ
Ciuliś
Ciuliś – Guyver Mafian’s King UA

ICE  HOPE Baccaracoon *CZ  Guyver Mafian’s King *UA

Rodowód | Pedigree

W miocie B3 urodziła się ósemka pięknych w typie  i bardzo kontaktowych kociąt 🙂

C3 The litter was born eight very nice in type and contact kittens 🙂 

Babooshka Fluffy Coons *PL
Babooshka Fluffy Coons *PL – girl MCO f09 – w nowym domy | in new Home 
Barnaba Fluffy Coons *PL
Barnaba Fluffy Coons *PL – boy d 22 -w nowym domy | in new Home 
Behemot Fluffy Coons *PL
Behemot Fluffy Coons *PL – boy n – w nowym domy | in new Home 
Basia Fluffy Coons *PL
Basia Fluffy Coons *PL – girl MCO fs 09 22 – zostaje z nami | she is staying with us
Barbie Fluffy Coons *PL
Barbie Fluffy Coons *PL – girl MCO f 22 – w nowym domy | in new Home 
Blanca Fluffy Coons *PL
Blanca Fluffy Coons *PL – girl MCO n- w nowym domu | in new home
Bertil Fluffy Coons *PL – boy es 22 – w nowym domy | in new Home 
Benek Fluffy Coons *PL
Benek Fluffy Coons *PL – boy d09 – w nowym domy | in new Home 

Nasze kocięta

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!


Our kittens

Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens  „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !