Kocięta z miotu W2 | kittens of litter W2

Miot W2 | Litter W2

Urodzony | D.O.B – 05.01.2018

Roxette Fluffy Coons *PL - maine coon
Roxette Fluffy Coons *PL
Truman Pohulanka *PL
Truman Pohulanka *PL

Rodzice | Parents

Roxette Fluffy Coons *PL  Truman Pohulanka*PL

Rodowód | Pedigree:

 

W miocie W2 urodziły się  trzy kochane kociaki.  Wszystkie są bardzo towarzyskie i żywiołowe.

In W2 litter, three beloved kittens were born. They are all very sociable and lively.

 

 

 

 

Wicek Fluffy Coons *PL - maine coon
Wicek Fluffy Coons *PL – boy n(s) 22 – avaiable
Waiana Fluffyn Coons *PL - maine Coon
Waiana Fluffyn Coons *PL – girl ns 22 – reserved
Wacek Fluffy Coons *PL - maine coon
Wacek Fluffy Coons *PL – boy ds – not for sale only adoption

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!

  

Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !