Kocięta z Miotu T | Kittens of Litter T

Miot T | Litter T

Kocięta Maine Coon | Maine Coon Kittens

Urodzony | D.O.B – 04.01.2015

Romka -  GINGER KayMco * PL, maine coon
Romka – GINGER KayMco * PL
Rysiek - CH H'DUCATI Dallantines *PL, maine coon
Rysiek – CH H’DUCATI Dallantines *PL

Rodzice | Parents  

GINGER KayMco * PL   CH H’DUCATI Dallantines *PL

Rodowód | Pedigree:

W miocie T urodziła się szóstka ślicznych i tłuściutkich kociaków. Jest to pierwszy miot zarówno Romki jak i Ryśka, z niecierpliwością czekamy jak będą się rozwijać, a na razie zapowiadają się bardzo ładnie :).

In the litter T six cute and fat kittens were born. This is the first litter of both parents Romka and Rysiek. We look forward how they will develop but for now they promise to be very nice :).

TINA Fluffy Coons * PL, maine coon
TINA Fluffy Coons * PL – w nowym domu|in new home
TWEETY Fluffy Coons * PL, maine coon
TWEETY Fluffy Coons * PL – w nowym domu | in new home
TYTAN Fluffy Coons * PL , maine coon
TYTAN Fluffy Coons * PL – w nowym domu |in new home
TWILIGHT Fluffy Coons * PL, maine coon
TWILIAGHT Fluffy Coons * PL – zarezerwowana | reserved
TITANIA Fluffy Coons * PL , maine coon
TITANIA Fluffy Coons * PL – zarezerwowana|reserved
TADZIO Fluffy Coons * PL, maine coon
TADZIO Fluffy Coons * PL – zarezerwowany|reserved

Nasze kocięta | Our kittens

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!

  

Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens  „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !

2 komentarze do “Kocięta z Miotu T | Kittens of Litter T”

Dodaj komentarz | Add comment