Kocięta z Miotu U2 | Kittens of litter U2

Miot U2 | Litter U2

Urodzony | D.O.B – 01.12.2017

IC Celina Fluffy Coons *PL - maine coon, cat
IC Celina Fluffy Coons *PL
Maine Coon
CH Deray Księżycowy Elf*PL

Rodzice | Parents

IC CELINA Fuffy Coons *PL  CH DERAY Księżycowy Elf *PL

Rodowód | Pedigree:

 

W miocie U2 urodziło się pięć słodkich, zdrowych, dużych i pięknych w typie kociaków

In the U2 litter, five sweet, healthy, large and beautiful in type kitties were born.

 

 

 

 

ULA Fluffy Coons *PL – girl MCO f -zostaje w hodowli
UBI Fluffy Coons
UBIQITY Fluffy Coons *PL -boy MCO n – zostaje w hodowli
Ursus Fluffy Coons *PL - Maine Coon
URSUS Fluffy Coons *PL – boy MCO n 22 – w nowym domu
UMA Fluffy Coons *PL - Maine Coon
UMA Fluffy Coons *PL – girl MCO f 22 – w nowym domu
ULALA Fluffy Coons *PL - Maine Coon
ULALA Fluffy Coons *PL – girl MCO f – reserved

 

 

 

 

 

 

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!

  

Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !