Kocięta | Maine Coon | Kittnes | Fluffy Coons *PL

Mamy kocięta Maine Coon! We have Maine Coon kittnes!

Kocięta Maine Coon | Maine Coon kittens

Zobacz stronę ostatniego miotu | See page of last litter

“Kot rasy Maine Coon jest raczej towarzyszem niż pupilem.”

Mamy obecnie do sprzedaży urocze kociaki z miotu „P”. Kocięta są gotowe do zamieszkania w nowych domach. Zapraszamy do kontaktu z naszą hodowlą.

“Maine Coon cat is rather a companion than a pet.”

Currently we have adorable kittens available from „P” litter. Kittens are ready to settle in new homes. We welcome your contact with our cattery.

Zobacz stronę aktualnego miotu | See page of current litter

Dodaj komentarz | Add comment