Anna Jakubik Fluffy Coons

Byliśmy w telewizji! | We were on TV!

Fluffy Coons – hodowla Maine Coon w telewizji śniadaniowej | Fluffy Coons – Maine Coon Cattery on the morning TV show

W poświąteczny wtorek odwiedziliśmy telewizję śniadaniową. Zobacz jak nasze koty wypadły w programie na żywo. | On Tuesday after Easter we have visit to TV morning show. See how our cats came out in the live broadcast.

Anna Jakubik Fluffy Coons on TV
Anna Jakubik Fluffy Coons on TV

Materiał filmowy otwiera się w nowej zakładce lub oknie. Przepraszamy za reklamy, które trzeba obejrzeć na początku. Właściwa akcja zaczyna się w 1:05. | Video opens in new tab or window. We apologise for commercial on the beginning of video. Essential action starts at 1:05.

Koniecznie zobacz nasze gwiazdy!

Be sure to see our stars!

Dodaj komentarz | Add comment