Siedem lat minęło, jak jeden dzień… | Seven years has passed like one day…

Pierwsze kocięta Maine Coon urodzone w naszej hodowli kończą dzisiaj siedem lat | The very first Maine Coon kittens born in our cattery turning seven years today

Dziś rozpoczynamy szczęśliwą siódemkę! Lucky seven starts today!
Kocięta | Maine Coon | Kittens | Fluffy Coons *PL
Kocięta | Maine Coon | Kittens | Fluffy Coons *PL

25 sierpnia 2008 roku na świat przyszedł pierwszy miot kociąt Maine Coon w hodowli Fluffy Coons *PL. Z tej okazji wszystkim kociętom z miotu „A” A-fluffykom życzymy wszystkiego naj naj naj. Szczególne życzenia składamy naszej kochanej Wiesi – GIC Afrodyta Fluffy Coons *PL – pierwszej koteczce, która została w naszej hodowli.

On August 25, 2008 very first litter of Maine Coon kittens were born at Fluffy Coons * PL cattery. On this occasion we wish all kittens from litter „A” A-fluffies all the most most most. Special wishes we send to our beloved Wiesia – GIC Afrodyta Fluffy Coons *PL – the first female cat which stay in our cattery.

Siedem lat doświadczeń | Seven years of experience

Przez te siedem lat nauczyliśmy się bardzo wiele, przeżyliśmy mnóstwo radości, ale i trochę smutków. Udało nam się nieco poznać wspaniałe koty Maine Coon. W ciągu tych lat zdobyliśmy ogromne doświadczenie. Poznaliśmy również wiele wspaniałych osób.

Over the seven years we have learned a lot, experienced a lot of joy, but also a little sorrows. We were able to get to know something about wonderful Maine Coon cats. Over the years we have gained a lot of experience. We also met many wonderful people.

Dziękujemy! Thank you!

Dzisiaj chcielibyśmy podziękować naszym najbliższym i przyjaciołom hodowli za wsparcie i pomoc. A wszystkim właścicielom i opiekunom naszych (już Waszych) kociąt za codzienną troskę i miłość. Ucieszy nas każda nowa informacja o wychowankach naszej hodowli.

Today we would like to thank our family and friends for their support and help. And all the owners of our (now Yours) kittens for the everyday care and love. We appreciate any new information about all cats from our cattery.

Dodaj komentarz | Add comment